Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Topol Giáo trình nội tim mạch 3e
Giáo trình minh họa Nhi khoa 2e
Giáo trình Giải phẫu học Căn bản 2e
Giáo trình Sinh lý học toàn tập, 2e
Giáo trình Đái tháo đường và Thai nghén 2e

Y tế cộng đồng là việc áp dụng khoa học y tế đến xã hội nói chung. Nó bao gồm các lĩnh vực đa dạng, từ tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh đến vệ sinh môi trường và quy hoạch thành phố. 

Cuốn sách này là một nỗ lực để trình bày các chủ đề của y học cộng đồng ở mức độ giới thiệu dành cho hầu hết học sinh và sinh viên y khoa. Nó cung cấp các khái niệm phong phú về sức khỏe và bệnh tật và dịch tễ học. 

Một nền tảng vững chắc về thống kê sinh học được cung cấp. Các khu vực chính của y học cộng đồng, bao gồm cả bệnh truyền và không truyền nhiễm, sức khỏe môi trường, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiêm chủng, dinh dưỡng và các chương trình y tế quốc gia. 

Định nghĩa quan trọng được trình bày theo một cách thức đơn giản và nhấn mạnh vào các từ khóa. Các hộp tóm tắt cải thiện khả năng đọc văn bản và nhấn mạnh sự kiện quan trọng. Sách được viết bằng một cách tương tự như ghi chú ở lớp học, với một khuôn khổ cơ bản mà mỗi học sinh có thể làm theo, trong khi cũng cung cấp các tài liệu bổ sung cho những người quan tâm. 

Cuốn sách được làm giàu với những sự kiện, hình ảnh và hướng dẫn. Vô số minh họa và hình ảnh chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tính trực quan cho văn bản.


MÔ TẢ

Community Medicine: A Student’s Manual

by Sanyal Parikshit 

ISBN 9789351527794

Speciality Community Medicine

DOI 10.5005/jp/books/12495

Edition 1/e

Publishing Year 2017

Pages 641

Book Type Textbook

 

Định dạng Ebook: PDF – 641 TRANG – 37 MB – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0