You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Y học Hành vi, Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng 3e

Y học hành vi, Hướng dẫn cho thực hành lâm sàng cung cấp phạm vi bao quát thực tế của các vấn đề về hành vi tương tác xảy ra giữa nhà cung cấp dịch vụ và bệnh nhân trong thực hành lâm sàng hàng ngày.
Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để cung cấp những tin xấu, làm thế nào để thực hiện một cuộc phỏng vấn bệnh nhân có hiệu quả, làm thế nào để quản lý lâm sàng các vấn đề hành vi ở bệnh nhân sắp chết, các nguyên tắc về tính chuyên nghiệp y tế, các vấn đề hành vi của nam giới và sức khỏe phụ nữ, và nhiều chủ đề khác.
+ Sách thảo luận kỹ lưỡng nhưng thực tế về phạm vi của các mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. 
+ Bao gồm việc sử dụng hàng loạt trường hợp, và hàng loạt kịch bản lâm sàng. + + Bao quát đầy đủ các rối loạn y khoa ảnh hưởng đến cả hành vi của bác sĩ và bệnh nhân trong thực hành lâm sàng.

Cuốn sách này là một tham khảo cần thiết cho mọi bác sĩ lâm sàng, các chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như các bạn sinh viên Y khoa và tâm lý học lâm sàng để xây dựng, củng cố và nâng cao kỹ năng giao tiếp thầy thuốc – bệnh nhân.

THÔNG TIN
Behavioral Medicine: A Guide for Clinical Practice, Third Edition
Mitchell Feldman, John Christensen
Price: $35.57
Paperback: 440 pages
Publisher: McGraw-Hill Medical; 3 edition (November 27, 2013)
Language: English
ISBN-10: 0071438602
ISBN-13: 978-0071438605
Product Dimensions: 7.4 x 0.7 x 9.3 inches
Shipping Weight: 1.6 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 440 TRANG – 8 MB
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: