You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[Y Hà Nội] Phương pháp Nghiên cứu trong Y sinh học, Tập 1, 2018

Nghiên cứu y sinh học luôn được ưu tiên phát triển ở tất cả các quốc gia. Nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày càng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuẩn mực, kết quả nghiên cứu phải đạt độ tin cậy và chất lượng cao. Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các trường đại học tại Việt Nam được đặt lên hàng đầu đặc biệt là trong lĩnh vực y học. Khi khoa học kỹ thuật trong y học ngày càng phát triển thì khái niệm y học dựa trên Bằng chứng là cấp thiết; nghiên cứu khoa học trong Y Sinh học nhằm xác định thực trạng và đề ra giải pháp can thiệp thích hợp cho các vấn đề sức khỏe của người dân.


Đã có một số tài liệu viết về phương pháp nghiên cứu sinh học bằng tiếng Việt, tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu của các nhà nghiên cứu trẻ đặc biệt là các học viên sau đại học mà số lượng và loại hình đào tạo tại trường đại học Y Hà Nội ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội việc cần có thêm các sách giáo trình sách tham khảo về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y sinh học là hết sức cấp thiết và bổ ích.

Cuốn sách này được thiết kế chắt lọc từ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên, các nhà khoa học đã tham gia giảng dạy phương pháp nghiên cứu khoa học trong nhiều năm của trường Đại học Y Hà Nội bao phủ các lĩnh vực y học cơ sở Y học lâm sàng và cộng đồng.

Sách bao gồm 2 tập:

Tập 1. Lập kế hoạch nghiên cứu

Tập 2. Trình bày kết quả nghiên cứu.

THÔNG TIN SÁCH____
Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học
Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng
Đại học Y Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 282
Nhà xuất bản Y học
Giá bìa: 195.000 đồng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định dạng sách PDF – 282 trang – 4 MB – Sách dành cho đối tượng học viên sau đại học.

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: