You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

X-quang cơ xương khớp cho sinh viên y khoa và học viên

Chẩn Đoán và Điều Trị Những Bệnh Cơ Xương Khớp Thường Gặp – PGS.TS. Vũ Thị Thanh Thủy
Harrison Lâm sàng Cơ xương khớp, Phiên bản 4
Hochberg Cơ xương khớp toàn tập, 7e [2 Volume, 2019]
Oxford Sổ tay lâm sàng Cơ xương khớp [4/e]
X-quang cơ xương khớp cho sinh viên y khoa và học viên

X-quang cơ xương khớp cho sinh viên y khoa cung cấp các nguyên tắc và kỹ năng chính cần thiết để đánh giá X quang cơ xương khớp bình thường và bất thường. Với sự tập trung vào thông tin súc tích và trình bày trực quan rõ ràng, nó sử dụng một hệ thống lớp phủ màu độc đáo để trình bày rõ ràng những bất thường.

X-quang cơ xương khớp cho sinh viên y khoa:
• Trình bày mỗi film X quang hai lần, cạnh nhau – một lần như được thấy trong môi trường lâm sàng và một lần nữa với giải phẫu hoặc bệnh lý được làm nổi bật rõ ràng
• Tập trung vào sự xuất hiện và bất thường của X quang trong các biểu hiện lâm sàng thông thường, nêu bật các điểm học tập chính liên quan đến từng tình trạng
• Bao gồm các nguyên tắc giới thiệu, giải phẫu bình thường và các bệnh lý thông thường, ngoài các phần cụ thể về bệnh bao gồm thực hành cho người lớn và trẻ em
• Bao gồm tự đánh giá để kiểm tra kiến ​​thức và kỹ thuật trình bày

X-quang cơ xương dành cho sinh viên y khoa được thiết kế cho sinh viên y khoa, bác sĩ cơ sở, y tá và bác sĩ X-quang, và lý tưởng cho cả nghiên cứu và tham khảo lâm sàng.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Musculoskeletal X-Rays for Medical Students and Trainees
Author(s): Andrew K. Brown, David G. King
Series: X-Rays for Medical Students and Trainees Periodical:
Publisher: Wiley-Blackwell
Year: 2016 Edition: 1
Language: English Pages (biblio\tech): 200\198
ISBN: 1118458737, 9781118458730
Size: 63 MB Extension: pdf

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 200 trang, 63 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: