You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

X-Quang can thiệp mạch máu: Bằng chứng hiện tại trong phẫu thuật nội mạch – tái bản lần 2

Phiên bản mới này của X quang can thiệp mạch máu: Bằng chứng hiện tại trong phẫu thuật nội mạch cung cấp một đánh giá kỹ lưỡng nhưng ngắn gọn và dễ tiếp cận về kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật nội mạch. Tất cả các chương đã được cập nhật để phản ánh những tiến bộ đã xảy ra trong năm năm qua, và các chương mới được đưa vào đặt stent động mạch cảnh và can thiệp trường hợp ban ngày.
Chương về bệnh tắc tĩnh mạch chi dưới đã được mở rộng để bao gồm kiểm soát huyết khối tĩnh mạch sâu. Trong số các chủ đề khác được xem xét là các lựa chọn điều trị nội mạch ở các vùng động mạch khác nhau, kỹ thuật sửa chữa phình động mạch và quản lý hẹp tĩnh mạch và suy tĩnh mạch.
Mục đích xuyên suốt là giải quyết các vấn đề về thực hành dựa trên bằng chứng để hỗ trợ các học viên và các học viên có kinh nghiệm trong việc đưa ra và thực hiện các quyết định điều trị. Cuốn sách này sẽ là một nguồn thông tin vô giá cho cả bác sĩ X quang can thiệp và bác sĩ phẫu thuật mạch máu có mối quan tâm đến các kỹ thuật nội mạch.

CHI TIẾT SÁCH____
Vascular Interventional Radiology: Current Evidence in Endovascular Surgery (Medical Radiology) 2nd Edition
by Mark G. Cowling (Ed.) (Author), Mark G. Cowling (Editor)
File Size: 4043 KB
Print Length: 220 pages
Publisher: Springer; 2 edition (September 21, 2016)
Publication Date: September 21, 2012
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B00A9YH6YK

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 220 trang, 4 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: