You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

X-Quang Bụng dành cho SV Y khoa

Cuốn sách Y khoa được đề xuất bởi Hiệp hội xuất bản Y khoa Anh quốc năm 2016.


X-Quang Bụng dành cho sinh viên Y khoa là một tham khảo toàn diện cung cấp hướng dẫn cách đọc, các biểu hiện và giải nghĩa các hình ảnh X-Quang bụng. Thích hợp với các bạn sinh viên y khoa, bác sĩ mới ra trường, điều dưỡng và học viên XQuang, sách được minh họa rõ ràng với các hình ảnh chất lượng cao, giới thiệu các biểu hiện bình thường và bất thường, các bệnh lý thường gặp trên phim X-Quang.

– Sách bao quát các kiến thức chủ chốt và các kỹ năng cần thiết cho sử dụng trong lâm sàng

– Cung cấp các cách hữu hiệu và dễ nhớ để phân tích và giới thiệu hình ảnh X-Quang bụng. Hệ thống ABCDE độc đáo được giới thiệu bởi các tác giả mang đến cho bạn cách tiếp cận bài bản, logic và dễ nhớ.

– Giới thiệu hình ảnh mỗi hình ảnh X_Quang 2 lần, kề nhau, ảnh đầu tiên giống như trong bối cảnh lâm sàng và ảnh thứ 2 với sự nhấn mạnh rõ ràng về bệnh học.

–  Bao gồm các câu hỏi tự lượng giá để độc giả tự đánh giá kiến thức và kỹ thuật trình bày của mình

– Với cách tiếp cận hệ thống bao quát cả việc phân tích các hình ảnh X_Quang và các bước tiếp theo ánh xạ bối cảnh lâm sàng và lý thuyết, X-Quang bụng dành cho sinh viên Y khoa là tham khảo súc tích và là tổng quan cập nhật của những nguyên lý và thực hành chủ đề quan trọng này.


TRÍCH DẪN

Abdominal X-rays for Medical Students

Christopher Clarke, Anthony Dux

May 2015, ©2015, Wiley-Blackwell

Paperback: 128 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (May 6, 2015)

Language: English

ISBN-10: 111860055X

ISBN-13: 978-1118600559

Product Dimensions: 8.4 x 0.3 x 11 inches

Shipping Weight: 13.4 ounces 

TẢI SÁCH

PDF – 128 TRANG – 29 MB

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký tài khoản

https://www.fshare.vn/file/O7NG2NSQ3UR3

NHẬN XÉT

error: