Trang chủY học cơ sởVi sinh y học

Vi sinh vật học – Những nền tảng căn bản của Talaro, ấn bản thứ 12, 2024

Giới thiệu về Vi sinh vật học, Phiên bản 13
Giáo trình Vi sinh vật y học – PGS.TS Nguyễn Thị Chính
Vi sinh học và quản lý các bệnh nhiễm trùng 3e
Bailey & Scott, Chẩn đoán Vi sinh, Phiên bản 14
Giáo trình vi sinh y học của Murray, ấn bản 9, 2020

Nền tảng của Vi sinh vật: Nguyên tắc cơ bản của Talaro là một giáo trình vi sinh học dành cho sinh viên Y khoa và các ngành sức khỏe đồng minh với cách tiếp cận phân loại cho các chương bệnh. Nó cung cấp một phong cách viết hấp dẫn và dễ tiếp cận thông qua việc sử dụng các nghiên cứu trường hợp điển hình và tương tự để giải thích kỹ lưỡng các khái niệm vi sinh khó.

TRÍCH DẪN__
Talaro’s Foundations in Microbiology: Basic Principles
Barry Chess
Categories:
Biology and other natural sciences – Microbiology
Year:
2024
Edition:
12
Publisher:
McGraw-Hill Higher Education
Language:
English
Pages:
2599
ISBN 10:
1266153616
ISBN 13:
9781266153617

Download eBook: Định dạng PDF, 266.32 MB – 2599 trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM