You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Vander Sinh lý học Người 13e

Mục tiêu cơ bản của cuốn sách này là giới thiệu các nguyên lý và các sự kiện về sinh lý học Người trong một định dạng phù hợp với các sinh viên chưa tốt nghiệp không kể nền tảng hàn lâm hay lĩnh vực nghiên cứu. Di chuyển vượt ra ngoài danh sách các sự kiện đơn thuần, nó nhấn mạnh những chuỗi nhân quả của các sự kiện tạo thành các cơ chế chức năng của cơ thể.

Vander – Sinh lý học Người, Các cơ chế của các chức năng trong cơ thể mang theo truyền thống rực rỡ, với sự chính xác và thẩm quyền, trong khi vẫn đảm bảo sự cập nhật các nội dung đế đáp ứng với nhu cầu của giảng viên và sinh viên ngày nay. Ấn bản thứ 11 giới thiệu một sự định hướng lâm sàng để nghiên cứu về các hệ thống cơ thể người. Nó cũng đáp ứng các yêu cầu từ độc giả để có ứng dụng lâm sàng cao hơn. Chương 19 đã được viết lại hoàn toàn và bao gồm 3 trường hợp nghiên cứu đầy đủ.
Các thắc mắc về Sinh lý học cũng đã được thêm vào nhiều hình ảnh trong suốt các chương. Những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy này sẽ tạo thêm một cơ hội để tăng trải nghiệm học tập cho sinh viên.

Mục lục
1. Cân bằng nội môi: Một xương sống của Sinh lý học người
2. Thành phần hóa học của cơ thể
3. Cấu trúc tế bào, protein, và sự trao đổi chất
4. Chuyển động của phân tử màng tế bào
5. Kiểm soát tế bào bởi các chất dẫn truyền hóa học
6. Tín hiệu thần kinh và cơ cấu của hệ thống thần kinh
7. Sinh lý học cảm giác
8. Ý thức, não, và hành vi
9. Hệ cơ
10. Kiểm soát vận động cơ thể
11. Hệ thống nội tiết
12. Sinh lý học Tim mạch
13. Sinh lý học Hô hấp
14. Thận và điều hòa nước – điện giải
15. Tiêu hóa và hấp thu thực phẩm
16. Điều hòa trao đổi chất hữu cơ và cân bằng năng lượng
17. Sinh lý học sinh sản
18. Cơ chế phòng thủ của Cơ thể
19. Sinh lý học y học: Sử dụng lồng ghép qua các trường hợp lâm sàng

TÓM TẮT
Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function 13e
Eric Widmaier, Hershel Raff, Kevin Strang
ISBN13: 9780077216092
ISBN10: 0077216091
Division: Higher Education
Pub Date: NOV-07,
Edition: 13
Price:  162.95 USD

TẢI SÁCH

PDF – 78 MB – 806 TRANG

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

https://www.fshare.vn/file/JGC47FBYM1XB

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: