You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Bài giảng lâm sàng USMLE Step 2 CK – Nhi khoa

The only official Kaplan Lecture Notes for USMLE Step 2 CK cover the comprehensive information you need to ace the USMLE Step 2 and match into the residency of your choice.
Up-to-date. Updated annually by Kaplan’s all-star faculty.


Highly illustrated. Includes color images and tables.
Integrated. Packed with bridges between specialities and basic science.
Learner-efficient. Organized in outline format with high-yield summary boxes.
Trusted. Used by thousands of students each year to succeed on the USMLE Step 2.

CHI TIẾT SÁCH___
USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2019: Pediatrics (Kaplan Test Prep) Kindle Edition
File Size: 16814 KB
Print Length: 492 pages
Publisher: Kaplan Publishing (October 2, 2018)
Publication Date: October 2, 2018
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B07CLS1Z8P

Tải sách: Định dạng PDF – 492 trang – 4 MB – Google Drive

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: