You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

USMLE Platinum Notes Step 2-CK 2nd

USMLE Platinum Notes Step 1 and USMLE Platinum Notes Step 2 CK are the latest editions of these preparatory guides for the United States Medical Licensing Examination. Each book is entirely updated to equip students with the conceptual and clinical knowledge they need to score a 99 percentile in their exams.

The first book, Step 1, is divided into seven chapters incorporating revision materials for anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, pathology, pharmacology and biostatics. Step 2 CK incorporates clinical knowledge revision materials for medicine, paediatrics, psychiatry, dermatology, surgery, orthopaedics, ophthalmology, and obstetrics and gynaecology. These guides include USMLE type questions based on the latest exam format, clinical correlations and case scenarios, with revision questions at the end of every topic. USMLE Platinum Notes Step 1 and USMLE Platinum Notes Step 2 CK are enhanced by nearly 100 images and illustrations. Key Points – Latest edition of both USMLE Step1 and Step 2 preparatory notes – Previous editions published 2013 (9789350903414/9789350903421) – Revision questions, clinical correlations, clinical case scenarios – 96 images and illustrations

BOOK DETAILS__________
USMLE Platinum Notes Step 2 Ck: The Complete Preparatory Guide 2nd Edition
by Ashfaq Ul Hassan (Author)
Paperback: 772 pages
Publisher: Jaypee Brothers Medical Pub; 2 edition (February 29, 2016)
Language: English
ISBN-10: 9352501721
ISBN-13: 978-9352501724
Product Dimensions: 8.5 x 11 inches
Shipping Weight: 3.5 pounds

Định dạng PDF – 772 trang – Kích thước tệp tin: 12 MB

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: