You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ung thư tuyến Nội mạc Tử cung, Phòng ngừa Và Chẩn đoán Sớm

Tỷ lệ mắc ung thư tuyến nội mạc tử cung, khối u ác tính phổ biến nhất của đường sinh dục nữ ở các nước phát triển, đã tăng lên trong những năm gần đây. Một loạt các kỹ thuật thu thập để có được mẫu bệnh phẩm tế bào học hoặc mô bệnh học để chẩn đoán đã có sẵn, nhưng để giải thích được kết quả của chúng có thể là khó khăn nếu không có sự thu thập và chuẩn bị thích hợp.

Tuy nhiên, chuyên khảo này, được viết bởi các chuyên gia được quốc tế công nhận, là một nguồn tài nguyên giáo dục có giá trị nhất cho nghiên cứu bệnh học và tế bào học trong kỹ thuật lấy mẫu nội mạc tử cung và chẩn đoán. Các chương rất đầy đủ và được tổ chức hợp lý, bao gồm dịch tễ học và sinh bệnh học của ung thư tuyến nội mạc tử cung, kỹ thuật lấy mẫu nội mạc tử cung và phổ biểu hiện hình thái tế bào từ lành tính cho đến u tăng sản biểu mô tuyến của nội mạc tử cung. 
Một chương riêng biệt bao gồm các khối u ác tính biểu mô tử cung. Trong suốt chuyên khảo này có bao gồm cả hình ảnh mô học và tế bào học theo phương pháp nhuộm H&E cho phép so sánh tương quan mô-tế bào học của tổn thương.

THÔNG TIN
Endometrial Adenocarcinoma: Prevention and Early Diagnosis
Matias Jimenez-Ayala, Beatriz Jimenez-Ayala Portillo, Enrique Iglesias Goy, Mar Rios Vallejo
Price: $155.00
Hardcover: 105 pages
Publisher: S Karger Pub; 1 edition (March 31, 2008)
Language: English
ISBN-10: 3805584806
ISBN-13: 978-3805584807
Product Dimensions: 11.2 x 8.4 x 0.4 inches
Shipping Weight: 1 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 9 MB – 105 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: