You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Truyền thông Sức khỏe: Các chiến lược và kỹ năng cho kỷ nguyên mới

Hồi sức Cấp cứu Toàn tập – GS. Vũ Văn Đính và cộng sự
Dược Học Cổ Truyền – ĐH Dược Hà Nội
Dược Học Cổ Truyền – Đại học Dược Hà Nội
Đại cương về Cấp cứu tiền viện
Sản khoa hình minh họa – GS. Dương Thị Cương

Được thiết kế để giảng dạy đại học trên một loạt các chuyên ngành hoặc chuyên khoa về khoa học sức khỏe, giáo dục sức khỏe, y tế công cộng và quản lý y tế, cũng như các ngành y tế lâm sàng bao gồm điều dưỡng, y tế đồng minh và y khoa, phiên bản đầu tiên mới này sẽ giới thiệu cho sinh viên của bạn những điều cơ bản của truyền thông sức khỏe.
Truyền thông sức khỏe: Các chiến lược và kỹ năng cho kỷ nguyên mới cung cấp một mô hình quy trình thực tế để phát triển can thiệp truyền thông sức khỏe. Cuốn sách cũng khám phá tiếp xúc với phương tiện truyền thông và cách nó định hình các quan niệm của chúng ta về sức khỏe và bệnh tật. Sử dụng phương pháp truyền thông sức khỏe dựa vào cộng đồng, cuốn sách bao gồm nhiều thông tin từ lý thuyết hành vi sức khỏe và truyền thông, lập kế hoạch chương trình dựa trên cộng đồng và xây dựng tiếp thị xã hội để cung cấp cho sinh viên chìa khóa để phát triển giao tiếp sức khỏe phù hợp và có văn hóa.
Các tính năng chính:
– Khám phá các đại diện truyền thông và thông tin sức khỏe và khán giả được xác định bởi các yếu tố nhân khẩu học và văn hóa
– Cung cấp các ví dụ và tính năng hướng đến các dự án quy mô nhỏ hơn, (ví dụ: các dự án dựa trên trường học, dựa vào cộng đồng và trung tâm y tế)
– Trình bày các phương pháp hiện tại, thiết thực để sử dụng phương tiện kỹ thuật số và tương tác trong các can thiệp truyền thông y tế
– Bao gồm bảo hiểm về chênh lệch sức khỏe, sức khỏe phụ nữ và kiến ​​thức về sức khỏe
– Bao gồm sức khỏe tại nơi làm việc, sức khỏe học đường và chăm sóc sức khỏe – đại diện cho các ngành công nghiệp chính nơi các kỹ năng giao tiếp sức khỏe được yêu cầu

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Health communication : strategies and skills for a new era
Author(s): Bass, Sarah; Parvanta, Claudia F.
Publisher: Jones & Bartlett Learning
Year: 2019
Language: English Pages (biblio\tech): 0\343
ISBN: 9781284065879, 1284065871, 9781284065909, 1284065901

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 343 trang, 14 MB – DirecLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: