Trang chủSách Nội khoaNội tim mạch

Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn trong Tim mạch, ấn bản 2023

Những thách thức và xu hướng trong phát hiện ngã đa phương thức cho chăm sóc sức khỏe, 2020
Telemedicine, Telehealth và Telepresence, Nguyên tắc, chiến lược, ứng dụng và hướng đi mới 2021
Các hệ thống và phương pháp thông minh để chống lại Covid-19, ấn bản 2020
Các cơ quan được tái tạo: Các góc nhìn trong tương lai, ấn bản 2021
Trí tuệ nhân tạo trong y học: Đại diện tri thức và hệ thống minh bạch & có thể giải thích được

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan kỹ thuật chi tiết về việc sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và dữ liệu lớn trong tim mạch. Những tiến bộ công nghệ gần đây trong các lĩnh vực này có nghĩa là có những lợi ích đáng kể trong việc áp dụng các phương pháp này vào thực hành lâm sàng hàng ngày. Các chương có các đánh giá kỹ thuật chi tiết và nêu bật những thách thức và hạn chế chính hiện tại, cùng với các kỹ thuật có sẵn để giải quyết chúng cho từng chủ đề được đề cập. Các bộ dữ liệu mẫu cũng được bao gồm để cung cấp hướng dẫn thực hành cho người đọc sử dụng sổ ghi chép Jupyter dựa trên Python và dựa trên các ví dụ thực tế để đảm bảo người đọc có thể phát triển sự tự tin trong việc áp dụng các kỹ thuật này để giải quyết các vấn đề lâm sàng hàng ngày.
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn trong Tim mạch mô tả một cách có hệ thống và xem xét kỹ thuật các ứng dụng mới nhất của AI và dữ liệu lớn trong tim mạch.
Đây là cuốn sách lý tưởng để sử dụng bởi các học viên và thực hành bác sĩ tim mạch và tin học tìm kiếm một nguồn tài nguyên cập nhật về chủ đề này để hỗ trợ họ phát triển sự hiểu biết thấu đáo về cả các khái niệm cơ bản và những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này.

TRÍCH DẪN__
AI and Big Data in Cardiology
Nicolas Duchateau, Andrew P. King
Categories:
Medicine – Cardiology
Year:
2023
Publisher:
Springer
Language:
English
ISBN 10:
3031050703
ISBN 13:
9783031050701

 

Tải sách: Định dạng PDF, 10 MB, 220 trang, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM