You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Treves, Y học hạt nhân Nhi khoa/PET 3e

Pediatric Nuclear Medicine/PET

Ấn bản thứ 3 của cuốn sách tuyệt vời được xem như là tiêu chuẩn cho lĩnh vực này, phản ảnh những tiến bộ mới nhất trong PET, SPECT và ung thư học.

Được cập nhật để liên kết những kỹ thuật chẩn đoán tiên tiến nhất, nó là một tham khảo “gối đầu giường” dành cho các bác sĩ thực hành Y học hạt nhân bao gồm cả trẻ em và cung cấp một nền tảng rộng lớn dành cho bác sĩ Nội trú đang trong quá trình đào tạo.

Phiên bản mới vẫn giữ các tiêu chuẩn cơ bản của sự xuất sắc đạt được từ người tiền nhiệm của nó như một danh tiếng khác biệt.

Cuốn sách được tổ chức hợp lý, rõ ràng, và kỹ lưỡng. Các minh họa có chất lượng cao nhất và được lựa chọn để bổ sung cho văn bản. Tổng kết lại, cuốn sách này là một công trình đáng ngưỡng mộ, đã hoàn thành mục tiêu của nó. Nó vẫn là giáo trình hàng đầu về việc thực hành y học hạt nhân Nhi khoa và kết hợp vào phiên bản mới những sự đổi mới trong lĩnh vực này trong thập kỷ qua. Cuốn sách này sẽ là tham khảo không thể thay thế cho bất kỳ bác sĩ hoặc kỹ thuật viên y học hạt nhân liên quan đến hình ảnh học hạt nhân Nhi khoa.


TÓM TẮT

Pediatric Nuclear Medicine/PET

S. Ted Treves, G.A. Taylor

Hardcover: 560 pages

Publisher: Springer; 3rd edition (November 27, 2006)

Language: English

ISBN-10: 038732321X

ISBN-13: 978-0387323213

TẢI SÁCH

PDF – 16 MB – 560 TRANG

[ Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký]

https://www.fshare.vn/file/38PKE2URZEQ9

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: