You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Thomas Giới thiệu về Hóa Dược 2e

Giới thiệu về Hóa học Dược phẩm

Giới thiệu về Hóa học Dược phẩm ấn bản thứ 2 cung cấp một tổng quan toàn diện đến khu vực đang không ngừng phát triển và nghiên cứu đa nghành này. Xây dựng dựa trên sự thành công của ấn bản đầu tiên, ấn bản này đã được sửa đổi và cập nhật đầy đủ để bao trùm các phát triển mới nhất trong lĩnh vực này.

Được biên soạn theo phong cách súc tích, Giới thiệu về Hóa dược ấn bản thứ 2 giải thích cẩn thận các nguyên lý cơ bản, giúp người đọc dễ dàng hiểu được mà không cần phải có nền tảng kiến thức trước đó.
Cuốn sách tập trung vào các nguyên lý hóa học được sử dụng trong khám phá và thiết kế thuốc, bao quát sinh lý học và sinh học khi thích hợp. 
Chương đầu tiên trình bày tổng quan các chủ đề trong khi các chương sau đó đi sâu vào chi tiết từng chủ đề khác nhau.
Cuốn sách này là một tham khảo hữu ích và dễ hiểu dành cho sinh viên chuyên nghành Dược.

TÓM TẮT
Medicinal Chemistry: An Introduction
Gareth Thomas
Price: $41.70
Paperback: 646 pages
Publisher: Wiley-Interscience; 
2 edition (January 29, 2008)
Language: English
ISBN-10: 0470025980
ISBN-13: 978-0470025987
Product Dimensions: 7.4 x 1.5 x 9.6 inches
Shipping Weight: 2.7 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 9 MB – 646 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/DI934UBQ91/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: