You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Taylor Sổ tay kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng

 Taylor Sổ tay kỹ năng điều dưỡng lâm sàng là hướng dẫn từng bước về kỹ năng điều dưỡng cơ bản và nâng cao. Cuốn sách này sẽ là một công cụ tham khảo nhanh để ôn tập kiến thức và kỹ thuật và sẽ giúp sinh viên và điều dưỡng hành nghề cung cấp chăm sóc sức khoẻ an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. 


Đây là một người bạn đồng hành lý tưởng cho bất kỳ kỹ năng điều dưỡng hoặc các giáo trình cơ bản về điều dưỡng, bao gồm Lynn, kỹ năng điều dưỡng lâm sàng Taylor và Taylor các điều cơ bản về điều dưỡng: Nghệ thuật và Khoa học Chăm sóc Điều dưỡng.


TRÍCH DẪN

Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills 1 Spi Pap/ Edition

by Pamela Lynn MSN RN (Author)

Spiral-bound: 1008 pages

Publisher: LWW; 1 Spi Pap/ edition (November 1, 2014)

Language: English

ISBN-10: 1582557357

ISBN-13: 978-1582557359

Product Dimensions: 7 x 5.7 x 1.5 inches

Shipping Weight: 1.6 pounds

TẢI SÁCH

PDF – 1008 TRANG – 12 MB

Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản.

https://www.fshare.vn/file/PU88DEZFYG

NHẬN XÉT

error: