You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tarascon Sổ tay Phẫu thuật Thần kinh

Tarascon Cẩm nang Phẫu thuật Thần kinh đem đến cho các nhà thần kinh học, bác sĩ ngoại khoa thần kinh và các bác sĩ nội trú tham khảo bỏ túi tiện lợi và toàn diện nhất có sẵn trong lĩnh vực này. Hướng dẫn bỏ túi súc tích, dễ sử dụng này bao gồm các danh mục thiết yếu, hình vẽ, hình ảnh và bảng biểu, số liệu cung cấp các gợi ý và nhắc nhở tức thì cho các thông tin lâm sàng quan trọng nhưng khó nhớ.


Tham khảo bỏ túi này bao quát hàng loạt chủ đề về ngoại khoa thần kinh, bao gồm cả các loại u não. Không có cuốn sách tham khảo nào khác về thần kinh học tích hợp ngoại khoa thần kinh, nội thần kinh và hồi sức thần kinh vào làm một như cuốn sách này.

Tarascon Sổ tay Phẫu thuật Thần kinh là tham khảo hàng đầu cho các bác sĩ ngoại khoa thần kinh cũng như các học viên sau đại học và bác sĩ nội trú.


TRÍCH DẪN

Tarascon Neurosurgery Pocketbook 

by Gephart, MG Hayden

True PDF, Bookmarked and Indexed

Paperback: 310 pages

Publisher: Jones and Bartlett Publishers, Inc; 1 edition (4 Jun. 2013)

Language: English

ISBN-10: 1449615546

ISBN-13: 978-1449615543

TẢI SÁCH

PDF – 6 MB – 310 TRANG

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký tài khoản

NHẬN XÉT

error: