Tạo quyết định Lâm sàng trong Xạ trị Ung thư, Toàn tập

Quy trình X-Quang can thiệp trong Sinh thiết và Dẫn lưu
Tiếp cận giải phẫu trong phẫu thuật mạch máu 3/e
José Marín-García, Vai trò của Ty thể trong Bệnh Tim
Hình ảnh Cộng hưởng từ trong Đột Qụy
Bradley, Thần kinh học trong Thực hành Lâm sàng 6e, Toàn tập
 

Tạo quyết định trong Xạ trị Ung thư là một bộ sách tham khảo được thiết kế để cho phép các bác sĩ chuyên khoa Xạ trị ung thư, bao gồm cả những người trong giai đoạn đào tạo, đưa ra quyết định chẩn đoán và điều trị hiệu quả. 

Thiết kế của cuốn sách này dựa trên niềm tin rằng kiến thức được truyền đạt qua một cách tiếp cận minh họa bằng cách sử dụng các thuật toán, lược đồ, đồ họa, và bảng “một bức tranh trị giá bằng một ngàn chữ.”

Hướng dẫn chi tiết được cung cấp cho quản lý lồng ghép bệnh ung thư và kỹ thuật xạ trị. Ngoài ra các thuật toán nhấn mạnh chẩn đoán và điều trị, chiến lược quản lý dịch bệnh ở các giai đoạn cá nhân được trình bày chi tiết cho tất cả các khối u ác tính thường được chẩn đoán. Những thử nghiệm lâm sàng đã đạt được những “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị và kết quả của chúng được diễn tả trong các lược đồ. 
Hơn nữa, kỹ thuật xạ trị bao gồm cả kế hoạch điều trị, được trình bày một cách sống động bằng hàng loạt minh họa. 

Công trình đột phá này là một công cụ hết sức cần thiết cho các bác sĩ trong thực hành lâm sàng hàng ngày của họ.


TÓM TẮT

Decision Making in Radiation Oncology: Volume 1
Jiade J. Lu, Luther W. Brady
Hardcover: 570 pages
Publisher: Springer; 1st Edition. edition (January 19, 2015)
Language: English
ISBN-10: 3642124623
ISBN-13: 978-3642124624
Price: $359.00

Decision Making in Radiation Oncology: Volume 2
Jiade J. Lu, Luther W. Brady
Hardcover: 614 pages
Publisher: Springer; 1st Edition (June 23, 2015)
Language: English
ISBN-10: 3642163327
ISBN-13: 978-3642163326
Price: $359.00

Định dạng Ebook: PDF – Số trang 1184 – Dung lượng 25 MB- sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0