Tái cực tim – Khoa học cơ bản và Quản lý lâm sàng, Ấn bản 2020

Grainger&Allison X-Quang chẩn đoán căn bản 1e
Fleisher & Ludwig Giáo trình cấp cứu nhi khoa 7/e
Oxford Giáo trình các rối loạn giấc ngủ [Tái bản lần thứ nhất]
Giáo trình Quốc tế Đái tháo đường 4e
APP, Giáo trình Tâm thần học Lâm sàng 5e

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn toàn diện, cập nhật về các khía cạnh lâm sàng và nghiên cứu về tái cực tim hướng đến các bác sĩ tim mạch và bác sĩ đa khoa.
Nó phân tích các yếu tố của sinh lý bệnh và sinh học phân tử vì chúng liên quan đến các khía cạnh lâm sàng của tái cực tim, hội chứng QT kéo dài, hội chứng tái cực sớm và hội chứng tái cực tim đặc biệt.
Mỗi chương xem xét các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực này với tổng quan cơ bản và lâm sàng và làm nổi bật tác động về quản lý y tế. Cuốn sách bao gồm nhiều chủ đề tái cực bao gồm ảnh hưởng của hệ thống thần kinh tự trị, sự khác biệt về chủng tộc và giới tính ở bệnh nhân, vai trò tương lai của tế bào gốc, viêm và tự miễn dịch, và nguy cơ tim mạch.

Tái cực tim: Khoa học cơ bản và Quản lý lâm sàng là một nguồn lực cần thiết cho các bác sĩ và các chuyên gia liên quan, nội trú, nghiên cứu sinh và sau đại học về tim mạch, chuyên gia điện sinh lý tim lâm sàng, bác sĩ nội khoa và sinh học tim mạch.

VỀ TÁC GIẢ SÁCH
Nabil El-Sherif, Bác sĩ Y khoa & Sinh lý học, Trung tâm Y tế Đại học New York Chief, Khoa Tim mạch, Hệ thống Y tế NY Harbor VA, Brooklyn, Nhà khoa học nổi tiếng của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ

TRÍCH DẪN___
Cardiac Repolarization – Basic Science and Clinical Management
Editors: El-Sherif, Nabil (Ed.)
Copyright 2020
Publisher Springer International Publishing
Copyright Holder: Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN: 978-3-030-24413-2
Edition Number: 1
Pages 354

Download Ebook: Định dạng PDF – 354 Trang – 15 MB – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM
www.sachyhoc.com