You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: walter

A comprehensive textbook of radiotherapy and related radiation physics and oncology for use by all those concerned with the uses of radiation and cytotoxic drugs in the treatment of patients with malignant disease. Walter & Miller's Textbook of Radiotherapy has become the core text for therapeutic radiography students [...]
Một cuốn giáo trình toàn diện về xạ trị và các nguyên tắc liên quan đến vật lý phóng xạ và ung thư cho việc sử dụng điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh lý ác tính. Walter và Miller Giáo trình xạ trị đã trở thành cuốn sách tham khảo nền tảng cho các học viên chuyên ngành xạ trị và y học hạt nhân, là cuốn sách cung cấp kiến [...]
2 / 2 Bài
error: