You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: walsh

Từ năm 1954, Campbell-Walsh Tiết niệu học toàn thư đã được cộng đồng Y khoa quốc tế công nhận là văn bản ưu việt trong lĩnh vực này. Được biên soạn bởi các bác sĩ Wein, Kavoussi, Partin, Craig Peters và Andrew C. Novick, cuốn sách cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết ở mọi giai đoạn sự nghiệp của bạn, bao gồm t [...]
Được quốc tế ca ngợi là tham khảo ưu việt trong lĩnh vực này, Campbell-Walsh Niệu khoa tiếp tục cung cấp tham khảo toàn diện nhất về mọi khía cạnh của khoa tiết niệu. Hoàn hảo cho các chuyên gia tiết niệu, các bác sĩ nội trú, và các bác sĩ đa khoa khác, phiên bản thứ 11 này được cập nhật thành 4 quyển, bao trùm tất cả các [...]
2 / 2 Bài
error: