You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: turina

Giải phẫu phẫu thuật của tim cung cấp một bộ sưu tập độc đáo các dữ liệu và tác phẩm minh họa phẫu thuật tim mạch và các quy trình phẫu thuật. Sách bao quát toàn diện, mở rộng cho toàn bộ giải phẫu lồng ngực ở người. Phụ lục trình bày các mặt cắt ngang giải phẫu của cơ thể người: khoang ngực, bụng và vùng chậu. Được [...]
1 / 1 Bài
error: