You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Từ điển y khoa

[PDF] Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa

[PDF] Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa

Việc dịch thuật ngữ y học từ tiếng Anh sang tiếng Việt là một lĩnh vực [...]
Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Việt

Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Việt

Là một bác sĩ, sinh viên y khoa, chắc hẳn bạn đều đã nghe nhiều đến kh [...]
2 / 2 Bài
Please check the Pop-up.
error: