You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Tu dien y hoc

Từ Điển Y Học Anh-Việt. BS Phạm Ngọc Trí

Từ Điển Y Học Anh-Việt. BS Phạm Ngọc Trí

Thuật ngữ y học hiện nay không còn đơn giản như mười, mười lǎm nǎm trước đây. Cùng với sự nỗ lực đạt đến những thành công trong nghiên cứu y khoa để chế ngự và đẩy lùi bệnh tật, từ ngữ y học đã phát sinh thêm nhiều từ mới quan trọng và cần thiết. Cuốn Từ điển y học Anh- Việt được biên soạn dựa trên những từ điển uy [...]
Taber Từ điển Y học toàn thư 23rd

Taber Từ điển Y học toàn thư 23rd

Taber’s brings meanings to life. Put the language of nursing, medicine and the healthcare professions at your fingertips. In hand, online, or on your mobile device—anywhere and everywhere, Taber’s 23 is the all-in-one, go-to source in the classroom, clinical, and beyond. Under the editorial direction of Donald Ve [...]
Khóa học Thuật ngữ Y khoa căn bản, 4e [2019]

Khóa học Thuật ngữ Y khoa căn bản, 4e [2019]

Retaining its logical organization, body systems approach, and focus on word parts, word building, and word analysis; this 4th Edition of A Short Course in Medical Terminology reflects current medical usage and is now even more concise, student-friendly, and accessible. This edition features an enhanced art and design prog [...]
[PDF] Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán

[PDF] Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán

Cuốn Từ điển Triệu chứng và Chẩn đoán dùng cho người khám đa khoa trong khám bệnh hằng ngày, với thời gian ngắn nhất có thể duyệt lại trong trí nhớ của mình từ triệu chứng đến chẩn đoán nhằm tránh bỏ sót, nhầm lẫn trong phân biệt. Thí dụ như: gan to, lách to, khái huyết v.v.. Do đó, không có phần sinh bệnh học hay [...]
4 / 4 Bài
error: