You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Từ Điển Y Học Anh-Việt. BS Phạm Ngọc Trí Tags: THUẬT NGỮ Y HỌC

Qua những buổi giảng huấn, nói chuyện và giải đáp vềy khoa cho các đồng hương ởLuân Đôn và ngoài tỉnh, chúng tôi nhận được lời yêu cầu Hội Tâm Thần Việt Nam xuất bản một quyển từđiển thông dụng đểgiúp họtrong việc tra cứu sách báo y khoa và dễdàng hơn khi tiếp xúc với bác sĩngười nước ngoài. Chúng tôi cho biên soạn quyển C [...]
1 / 1 Bài
error: