You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: tử cung và buồng trứng

Sản Phụ khoa Dựa trên bằng chứng [Phiên bản 1, 2019]

Sản Phụ khoa Dựa trên bằng chứng [Phiên bản 1, 2019]

"Hướng dẫn dựa trên bằng chứng toàn diện nhất cho cả sản khoa và phụ khoa Nhằm mục đích trở thành tham khảo dành cho việc thực hành bác sĩ sản khoa, bác sĩ phụ khoa và thực tập sinh chuyên khoa, Sản phụ khoa dựa trên bằng chứng tập trung vào các lĩnh vực chẩn đoán, điều tra và quản lý lâm sàng. cuốn sách thảo luận về phươn [...]
1 / 1 Bài
error: