You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: trieu chung hoc noi khoa

[PDF] Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán

[PDF] Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán

Cuốn Từ điển Triệu chứng và Chẩn đoán dùng cho người khám đa khoa trong khám bệnh hằng ngày, với thời gian ngắn nhất có thể duyệt lại trong trí nhớ của mình từ triệu chứng đến chẩn đoán nhằm tránh bỏ sót, nhầm lẫn trong phân biệt. Thí dụ như: gan to, lách to, khái huyết v.v..Do đó, không có phần sinh bệnh học hay [...]
1 / 1 Bài
error: