You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: tphcm

[PDF] Sinh Lý Học Y Khoa – Tập 1 – GS. Phạm Đình Lựu | ĐHYD TPHCM

[PDF] Sinh Lý Học Y Khoa – Tập 1 – GS. Phạm Đình Lựu | ĐHYD TPHCM

Do nhu cầu học tập của sinh viên các lớp Y và Dược và nhu cầu về sách tham khảo của các đối tượng sau và trên đại học, chúng tôi cho xuất bản lần thứ tư cuốn Sinh Lý Học Y khoa Tập 1. Trong lần xuất bản này, chúng tôi có sửa chữa những thiếu sót về nội dung, cách hành văn, cũng như các sai sót do vi tính; đồng thời [...]
1 / 1 Bài
error: