You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Sổ tay điều trị Nhi khoa

Sổ tay điều trị Nhi Khoa PDF – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Sổ tay điều trị Nhi Khoa PDF – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Lời nói đầu Nâng cao chất lượng điều trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cơ sở y tế nhằm giảm tử vong. Để góp phần chuẩn hóa điều trị các bệnh lý thường gặp trong nhi khoa tại các nước đang phát triển với nguồn lực hạn chế, Tổ chức Y tế Thế giới đã cho xuất bản lần thứ 2 quyển sách “Sổ tay điều trị Nhi khoa”. Tron [...]
1 / 1 Bài
error: