You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Siêu âm tim

[Hội tim mạch Châu Âu] Giáo trình Siêu âm tim, Phiên bản 2

[Hội tim mạch Châu Âu] Giáo trình Siêu âm tim, Phiên bản 2

Ấn bản in này của Giáo trình siêu âm tim EACVI đi kèm với một đĩa DVD và truy cập vào phiên bản trực tuyến trên Oxford Medicine Online, miễn là phiên bản được xuất bản bởi Oxford University Press. Bằng cách kích hoạt mã truy cập duy nhất của bạn, bạn có thể đọc và chú thích toàn bộ văn bản trực tuyến, theo liên kết từ các [...]
Giáo trình Siêu âm tim lâm sàng 6e, Catherine Otto

Giáo trình Siêu âm tim lâm sàng 6e, Catherine Otto

Ngày nay siêu âm tim tiếp tục là một kỹ thuật chi phí thấp, ít rủi ro với khả năng mang lại một lượng lớn thông tin giải phẫu và sinh lý chính xác, chi tiết. Tiến sĩ Catherine Otto, Giáo trình siêu âm tim lâm sàng, tái bản lần thứ 6, nêu rõ cách làm chủ các nguyên tắc cốt lõi của hình ảnh siêu âm tim để chẩn đoán ban đầu v [...]
Siêu âm tim căn bản: Tham khảo đi cùng giáo trình bệnh tim mạch Braunwald

Siêu âm tim căn bản: Tham khảo đi cùng giáo trình bệnh tim mạch Braunwald

Echocardiography remains the most commonly used imaging technique to visualize the heart and great vessels, and this clinically oriented text by Drs. Scott D. Solomon, Justina C. Wu, and Linda D. Gillam helps you make the most of its diagnostic and prognostic potential for your patients. Part of the highly regarded Braunwa [...]
Atlas Siêu âm tim bỏ túi Thieme 2e

Atlas Siêu âm tim bỏ túi Thieme 2e

In diagnostic cardiology, the effectiveness and reliability of state-of-the-art echocardiography is unsurpassed but-as with all ultrasound examinations-the results are highly operator dependent. The second edition of Boehmeke's Pocket Atlas of Echocardiography is concise and portable, including all the information necessar [...]
4 / 4 Bài
error: