You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: rapaka

Rapaka, Nghiện ma túy, Từ cơ sở Khoa học đến Trị Liệu

Rapaka, Nghiện ma túy, Từ cơ sở Khoa học đến Trị Liệu

Nghiện ma túy, Từ khoa học cơ sở đến trị liệu cung cấp một tổng quan toàn diện về sinh lý học, sinh hóa, di truyền và các khoa học hành vi đằng sau nghiện chất. Tập trung vào các quy trình sinh lý thần kinh cần thiết chồng chéo giữa nghiện chất và các rối loạn khác của hệ thần kinh trung ương, cuốn sách này bao quát việc [...]
1 / 1 Bài
error: