You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: protocols

Protocols ICU, Phương pháp tiếp cận từng bước

Protocols ICU, Phương pháp tiếp cận từng bước

Cuốn sách mô tả cách quản lý từng bước các cấp cứu lâm sàng được nhìn thấy mỗi ngày trong các đơn vị chăm sóc chuyên sâu (ICUs). Với các hướng dẫn thực tế, các bác sĩ có thể tra cứu trong giờ làm việc của họ, hoặc trong khi rảnh rỗi để cập nhật kiến thức.  Mục tiêu độc giả là các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và ICU, các ch [...]
1 / 1 Bài
error: