You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: phác đồ bv nhi đồng 2

Phác Đồ Ngoại Trú Nhi Khoa – BV Nhi Đồng 2

Phác Đồ Ngoại Trú Nhi Khoa – BV Nhi Đồng 2

Cập nhật thông tin mới trong chẩn đoán và điều trị là nhu cầu bức thiết đồng thời cũng là nghĩa vụ của người thầy thuốc trong thực hành chữa bệnh. Để đáp ứng nhu cầu đó Nhà xuất bản y học đã tổ chức dịch và giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại”. Các dịch giả của cuốn sách là các nhà [...]
1 / 1 Bài
error: