You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: pathology

Bản đồ bỏ túi được hoan nghênh về các điều kiện bệnh lý phổ biến nhất được thấy trên CT và MRI - cần thiết hơn bao giờ hết, với hình ảnh và trường hợp mới Được thiết kế để tìm kiếm nhanh tại điểm chăm sóc, cuốn cẩm nang ngắn gọn này cung cấp cho các nhà công nghệ và sinh viên các phát hiện về CT và MRI về 200 tình trạng b [...]
Bone Marrow Pathology has been extensively revised to reflect the significant advances which have occurred in the application of cytogenetics and in particular, molecular genetics in the diagnosis, classification and understanding of haematological disorders. This comprehensive book not only provides information on all com [...]
2 / 2 Bài
error: