You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: parsons

John Parsons, Sổ tay Lâm sàng Tiết niệu

John Parsons, Sổ tay Lâm sàng Tiết niệu

Bạn có phải là một bác sĩ niệu khoa, thực tập sinh, hay sinh viên y khoa đang quản lý bệnh nhân với điều kiện như BPH (U phì đại lành tính tiền liệt tuyến), sỏi tiết niệu hoặc rối loạn cương dương? Bạn có cần một tham khảo hướng dẫn nhanh chóng để quản lý lâm sàng?  Nếu vậy, cuốn sổ tay thực tế đầy màu sắc này là nguồn lý [...]
1 / 1 Bài
error: