You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Oxford Sổ tay lâm sàng Ngoại khoa ấn bản thứ 4

Oxford Sổ tay lâm sàng Ngoại khoa 4e

Oxford Sổ tay lâm sàng Ngoại khoa 4e

Cuốn sổ tay tham khảo Y học bán chạy hàng đầu thế giới trong nhiều thập kỷ của nhà xuất bản Oxford nay đã được cập nhật và sửa đổi toàn diện để bao quát các chương mới về Chỉnh hình Nhi khoa và các Quy trình ngoại khoa phổ biến, cũng như thiết kế cách trình bày mới, các hình minh họa và các chỉ mục giải phẫu và cấp cứu m [...]
1 / 1 Bài
error: