You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: OXFORD HANDBOOK CLINICAL PHARMACY 3E (Oxford Medical Handbooks) 3rd Edition

Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e

Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e

Phiên bản thứ 3 của Sổ tay Dược Lâm sàng 3/e, một tài liệu bổ trợ cho các guidelines trong Dược Điển Vương quốc Anh (BNF), tiếp tục là một hướng dẫn không thể thay thế cho các dược sĩ lâm sàng, cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho các dược sĩ lâm sàng và sinh viên, học viên chuyên ngành Dược lâm sàng. Nó giới thiệu [...]
1 / 1 Bài
error: