You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: osler

Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e

Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e

Được viết bởi các chuyên gia tại bệnh viện Johns Hopkins, ấn bản thứ 2 hoàn toàn mới này bao gồm tất cả các chủ đề thiết yếu gặp phải trong thực tế hàng ngày. Nó thảo luận ngắn gọn về tất cả các bệnh và các rối loạn trong một định dạng dễ làm theo, phác thảo tiêu chuẩn hóa. Mỗi chương bao gồm phần về "ngọc trai" và những [...]
1 / 1 Bài
error: