You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Operative Techniques in Orthopaedic Surgery (4 Volume Set) 1st Edition

Các kỹ thuật mổ trong Phẫu thuật Chỉnh hình 4-tập

Các kỹ thuật mổ trong Phẫu thuật Chỉnh hình 4-tập

Các kỹ thuật mổ trong Phẫu thuật chỉnh hình là cuốn giáo trình toàn diện nhất về các kỹ thuật ngoại khoa trong phẫu thuật chỉnh hình. Được viết bởi hơn 800 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm y tế hàng đầu thế giới, cuốn sách tham khảo thẩm quyền này bao gồm 4 tập tập trung vào các kỹ thuật mổ và cũng cung cấp một s [...]
1 / 1 Bài
error: