You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: nội tiết học trong thực hành lâm sàng

Washington Cẩm nang lâm sàng Nội tiết 3/e

Washington Cẩm nang lâm sàng Nội tiết 3/e

Được chuẩn bị bởi các đồng nghiệp chuyên khoa và giảng viên tại Khoa Y tại Đại học Y khoa - Đại học Washington và được xem xét bởi các bác sĩ trong từng lĩnh vực - mỗi tập trong loạt sách nổi tiếng này cung cấp sự trợ giúp tại chỗ bạn cần để quản lý bệnh nhân có chất lượng. Ngay từ ban đầu, bạn sẽ học cách khai thác bệnh [...]
1 / 1 Bài
error: