You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison (Tiếng Việt) – Tập 1 Chủ biên: Eugene Braunwald NXB: McGraw-Hill Medical

Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison – Harrison’s Principles of Internal Medicine là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học. Đây là bộ sách trình bày về các nguyên lý y học nội khoa cơ bả [...]
1 / 1 Bài
error: