You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: nelson

[2018] Nelson Liệu pháp kháng khuẩn ở Nhi khoa 24/e

[2018] Nelson Liệu pháp kháng khuẩn ở Nhi khoa 24/e

Tài nguyên bán chạy nhất và được sử dụng rộng rãi này cung cấp thông tin vô giá  về liệu pháp kháng sinh ở nhi khoa với nội dung và hình thức thân thiện, dễ tiếp cận ngay lập tức các khuyến nghị đáng tin cậy, cập nhật từng phút để điều trị tất cả các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em. Đối với mỗi bệnh, các tác giả đư [...]
Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 7e,

Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 7e,

Tham khảo hàng đầu thế giới cho các bác sĩ nội trú Nhi khoa, sinh viên cũng như một công cụ ôn tập cho các kỳ thi cao học, chuyên khoa, vấn đáp lâm sàng. Nelson Kiến thức căn bản về Nhi khoa tiếp tục cung cấp một tổng quan có trọng tâm về những kiến thức quan trọng nhất trong lâm sàng nhi khoa. Ngắn gọn, bao quát có mục đ [...]
Nelson Giáo trình Khớp Nhi khoa 7e

Nelson Giáo trình Khớp Nhi khoa 7e

Vô song trong danh tiếng, nội dung và tính hữu dụng, Giáo trình Cơ xương khớp Nhi khoa 7e, là một tham khảo cần có cho bất cứ bác sĩ chăm sóc cho trẻ em bị bệnh khớp.  Tiến sĩ Ross E. Petty, Ronald M. Looser, Carol B. Lindsley, và Lucy Wedderburn, cùng với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này, cung cấp một quan điểm [...]
Nelson Giáo trình Nhi khoa 20e

Nelson Giáo trình Nhi khoa 20e

Trong suốt hơn 75 năm qua, Nelson Giáo trình Nhi khoa tiếp tục giữ vững thương hiệu của tham khảo không thể thay thế trong lĩnh vực này, cung cấp các câu trả lời tốt nhất cho việc chăm sóc bệnh nhân nhi khoa. Bao quát những tiến bộ mới trong khoa học cũng như nghệ thuật lâu đời của thực hành nhi khoa, tài liệu tham khảo k [...]
4 / 4 Bài
error: