You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: mosby

Mosby Tham khảo Thuốc dành cho Điều dưỡng 2015

Mosby Tham khảo Thuốc dành cho Điều dưỡng 2015

Tìm thông tin thuốc bạn cần một cách nhanh chóng! Được tin cậy bởi các thế hệ điều dưỡng trong suốt hơn 25 năm, Mosby Tham khảo thuốc cho điều dưỡng 2015 giới thiệu một thiết kế mới đầy màu sắc và tiện lợi. Với cách sắp xếp theo bảng chữ cái A-Z giúp truy cập nhanh và dễ dàng đến thông tin thuốc mới nhất và quan trọng nhấ [...]
Mosby Sổ tay Kỹ năng và Các quy trình Điều dưỡng 8/e

Mosby Sổ tay Kỹ năng và Các quy trình Điều dưỡng 8/e

Hãy đem theo cuốn sách này để tra cứu mọi lúc, mọi nơi các bệnh lâm sàng hoặc các quy trình và kỹ năng điều dưỡng! Dựa trên cuốn giáo trình các kỹ năng và kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng lâm sàng hàng đầu của Perry & Potter, Cuốn sách Hướng dẫn về kỹ năng và Thủ thuật Điều dưỡng của Mosby, ấn bản lần thứ 8 trình bày 85 k [...]
2 / 2 Bài
error: