You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: moore

Hailed by readers and reviewers for its expert authorship and high-yield clinical content, Trauma is unquestionably the field’s definitive text. Enhanced by a full-color design and a high-quality atlas of anatomic drawings and surgical approaches, this trusted classic takes readers through the full range of injuries the tr [...]
Giải phẫu học lâm sàng căn bản, ấn bản thứ 4 giới thiệu các khái niệm giải phẫu học chủ chốt trong cuốn Giải phẫu học theo định hướng lâm sàng ấn bản thứ 6, trong một định dạng súc tích, dễ đọc, và thân thiện với sinh viên. Giáo trình bao gồm các hộp lâm sàng màu xanh nước biển, giải phẫu bề mặt và các hình ảnh y học [...]
Giải phẫu học định hướng lâm sàng cung cấp cho các bạn sinh viên Y khoa năm đầu thông tin về giải phẫu học định hướng đến lâm sàng mà họ cần trong việc học tập và thực hành.Cuốn giáo trình giải phẫu bán chạy hàng đầu này nổi tiếng bởi sự toàn diện về giải phẫu, được trình bày trong một định dạng liên quan với thực hành [...]
3 / 3 Bài
error: