You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: microsoft

Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Được thiết kế cho sinh viên trong văn phòng quản trị y tế và các chương trình y tế liên quan, MICROSOFT EXCEL 2010 dành cho chuyên gia y tế  giới thiệu kỹ năng Microsoft Excel 2010 cần thiết. Cuốn sách này bao gồm các ví dụ thế giới thực và các dự án trong một nghiên cứu trường hợp liên quan đến ngành công nghiệp y tế, cu [...]
1 / 1 Bài
error: