You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Mechanical Ventilation in Emergency Medicine

Thông khí cơ học là một thủ thuật thường được thực hiện ở những bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu (ED) có suy hô hấp. Các chỉ định của thông khí cơ học bao gồm bảo vệ đường thở, điều trị suy hô hấp do thiếu oxy, điều trị suy hô hấp do ứ CO2, hoặc điều trị suy hô hấp kết hợp giảm oxy máu và ứ CO2. Trong một số trường hợp, bệnh nh [...]
1 / 1 Bài
error: