You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: massachusett

Massachusett, Hình Minh họa Nhãn Khoa 4e

Massachusett, Hình Minh họa Nhãn Khoa 4e

Hướng dẫn về Nhãn khoa từ Bệnh viện Tai và mắt Massachuset là tham khảo Y tế cần có cho lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Được cập nhật toàn diện để bao gồm những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Nhãn khoa, ấn bản thứ 4 cung cấp nhiều hình ảnh chất lượng cao và một thiết kế đột phá mang đến một tham khảo trực quan [...]
Bệnh viện Đa khoa Massachusett – Sổ tay Lâm sàng Nội khoa 5e

Bệnh viện Đa khoa Massachusett – Sổ tay Lâm sàng Nội khoa 5e

Được biên soạn bởi các bác sĩ nội trú và các nghiên cứu sinh xuất sắc nhất đến từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts hàng đầu thế giới của Mỹ, ấn bản thứ 5 của cuốn sách : Sổ tay lâm sàng Nội khoa của BVĐK Massachusetts cung cấp các thông tin quan trọng và các giải pháp cho những vấn đề phổ biến mà các bác sĩ phải đối mặt tr [...]
2 / 2 Bài
error: