You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: lumley

Lumley Atlas phẫu thuật mạch máu

Lumley Atlas phẫu thuật mạch máu

\\ Cuốn atlas phẫu thuật mạch máu này thuộc loại " Làm như thế nào" cho phép người đọc tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của hầu hết các quy trình phẫu thuật mạch máu được thực hiện thường xuyên.  Sách được biên soạn bởi hai chuyên gia phẫu thuật mạch máy nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Các tác g [...]
1 / 1 Bài
error: