You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: ludwig

Fleisher và Ludwig Giáo trình Cấp cứu Nhi khoa 7/e

Fleisher và Ludwig Giáo trình Cấp cứu Nhi khoa 7/e

Cuốn sách tham khảo này được biên soạn nhằm giúp bạn tự tin vượt qua các thử thách lâm sàng khó khăn nhất trong chăm sóc bệnh nhi cấp cứu. Fleisher và Ludwig Giáo trình Cấp cứu Nhi khoa đã từ lâu trở thành tham khảo tiêu chuẩn trong lĩnh vực này, bao quát toàn diện các khía cạnh lâm sàng trong chẩn đoán và quản lý tất cả [...]
1 / 1 Bài
error: