You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: levitov

Levitov, Giáo trình siêu âm trong Hồi sức

Levitov, Giáo trình siêu âm trong Hồi sức

Một hướng dẫn thực hành toàn diện để thăm dò hình ảnh siêu âm thành công và giải thích kết quả ngay tại giường bệnh ở khoa hồi sức cấp cứu .  Được viết bởi những bác sĩ lâm sàng hàng đầu trong lĩnh vực hồi sức, văn bản tất cả trong một này sẽ cung cấp những chỉ dẫn thực tế giúp bạn nắm bắt thành công mọi khía cạnh của s [...]
1 / 1 Bài
error: